top of page

מודל למידה והתפתחות מקצועית

מבוססת תבונת המונים ברשתות חברתיות

מחקר במסגרת לימודים לתואר שלישי

מאת ליאור צורף

בהנחיית פרופ' דוד פסיג

וידאו קצר מתוך הרצאה שהעברתי בליל המדענים באונ' בר אילן ובו אני מסביר מה מטרת המחקר ומה התהליך שכל מתנדב צריך לעבור

מה לוחות הזמנים? האם אפשר לשנות את נוסח השאלה שאפרסם בפיסבוק? האם אפשר לדאוג שמישהו מסוים לא יראה את הסטטוס שפרסמתי?

אתם מוזמנים לבקר בדף זה מידי פעם ולצפות בעדכונים ותשובות לשאלות חדשות.

הסבר מפורט על ארבעת השלבים הנדרשים להשתתפות במחקר. המחקר יאפשר לכם לראות מה החברים שלכם בפייסבוק מציעים לכם ללמוד על מנת להתפתח מבחינה מקצועית.

bottom of page